XII.

ČESKO-SLOVENSKÉ DIALOGY O BOLESTI Olomouc / 7. - 9. října 2010

AKTIVITOU PROTI BOLESTI

k navigaci

Abstrakt

Přijímání abstrakt bylo ukončeno. Děkujeme za pochopení.pod záštitou
  • Prof. RNDr. Miroslava Mašláně, CSc., rektora Univerzity Palackého v Olomouci
  • Martina Novotného, primátora statutárního města Olomouc
  • MUDr. Radomíra Maráčka, ředitele Fakultní nemocnice Olomouc
pořádá
  • Společnost pro studium
    a léčbu bolesti ČLS JEP
  • Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti SLS