Zadané údaje není možné opravit po odeslání formuláře, proto je prosím před odesláním pečlivě zkontrolujte. V případě, že budete potřebovat jakékoliv informace opravit po odeslání, kontaktujte organizační sekretariát kongrescns2018@cbttravel.cz.

Pro Vaše pohodlí si systém zapamatuje zadané osobní údaje a předvyplní je do případných ostatních formulářů. Tyto údaje budou zapomenuty po zavření prohlížeče, nebo 30 minut po posledním odeslání.

 
Podmínkou zlevněného poplatku pro členy ČNS bude uhrazení členského příspěvku do 31. března 2018.
Akce bude ohodnocena kreditními body pro lékaře a sestry, každý účastník obdrží potvrzení o účasti na závěr kongresu.

povinné = povinná pole

I. Osobní údaje

povinné

povinné

povinné

povinné

povinné

 

+ povinné (+420 123456789)

+ (doporučeno)

povinné

II. Poplatky

povinné do 31.3.2018od 1.4.2018platba
Registrační poplatek
Lékař – člen ČNS2 000  Kč2 500  Kč Kč
Lékař - nečlen ČNS, VŠ nelékař2 300  Kč2 500  Kč Kč
Sestra – členka ČAS, technik1 000  Kč1 400  Kč Kč
Sestra – nečlenka ČAS1 300  Kč1 400  Kč Kč
Student, nepracující důchodce300  Kč500  Kč Kč
Člen výboru / přednášející / čestný člen0  Kč0  Kč Kč
Volná firemní registrace0  Kč0  Kč Kč

Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. Zahrnuje veškeré náklady, spojené s přípravou a realizací akce.

Registrační poplatek zahrnuje:

 • vstup na odborná jednání
 • vstup na výstavu firem
 • vstup na firemní symposia
 • tištěné materiály
 • jmenovku
 • certifikát o účasti
 • občerstvení během přestávek

Obědy nejsou zahrnuty v registračním poplatku a účastníci se stravují individuálně.

 

Společenský večer 5. června 2018:

Společenský večer 5. června 2018
Registrovaný účastník300 Kč
Doprovázející osoby osob × 600 Kč
Poplatky celkem

III. Způsob platby

 • Kreditní karta  povinné


  Zplnomocňuji Congress Business Travel, spol. s r. o.
  (Lidická 43/66, 150 00 Praha 5, DIČ: CZ26424053) k čerpání následující platby z kreditní karty:
  + administrační poplatek % =  *) Pokud jsou jména držitele karty a delegáta odlišná, má organizační sekretariát právo žádat souhlas držitele. Prosíme, vyplňte zde všechny požadované údaje a pro další podrobnosti kontaktujte organizační sekretariát, který Vám pošle zvláštní formulář pro ověření.

  **) CVC2 (MasterCard/EuroCard) nebo CVV2 (American Express, Visa, Diners) kód je vytištěn na zadní straně Vaší kreditní karty na podpisovém štítku (poslední tři číslice).

 • Bankovní příkaz  povinné

  Jméno bankyČeská spořitelna
  Adresa bankyVáclavské náměstí 16, Praha 1, Česká republika, 110 00
  SWIFT/BICGIBA CZ PX
  Číslo účtu1942073339
  Kód banky0800
  Jméno účtuCongress Business Travel
  IBANCZ63 0800 0000 0019 4207 3339
  Variabilní symbol 201 + vaše jméno (ke snadnější identifikaci - nepovinné ale doporučené) V případě, že jméno nelze do příkazu k úhradě zadat, prosíme pouze o uvedení číselného variabilního symbolu.

  Veškeré bankovní poplatky hradí příkazce.
  Prosíme o zaslání kopie bankovního příkazu faxem nebo e-mailem organizačnímu sekretariátu.

IV. Plátce

Prosím, uveďte jméno plátce vč. fakturační adresy, IČO a DIČ v případě, že platbu nehradíte vlastním jménem.

Platbu nehradím vlastním jménem


povinné


Fakturační adresa

povinné

povinné

povinné


+ (+420 123456789)

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů společností Congress Business Travel spol s r.o., IČO 26424053, DIČ CZ26424053 se sídlem Lidická 43/66, Praha 5 pro účely daného kongresu. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 5-ti let.

VI. Poznámky