Odborný seminář
Roche – 2014

se bude konat ve dnech 28. - 29. dubna 2014
v Hotelu Kurdějov, ležícím v malebném prostředí Jihomoravského kraje.

Program semináře bude zaměřený především na výměnu zkušeností odborníků a uživatelů analytických systémů Roche. První den bude věnován kardiorenálnímu panelu a představení některých novinek firmy Roche. Náplní druhého dne bude oblast laboratorní onkologické diagnostiky a postavení markerů v léčbě onkologických onemocnění.

Roche s.r.o., Diagnostics Division hradí zvaným účastníkům náklady na stravování, ubytování a registrační poplatky pracovních dnů.

Úplný program po upřesnění zašleme zvaným účastníkům s potvrzením registrace.

Akce je zařazena do programu vzdělávání KVVOPZ pod číslem 130/2014 a je jí přiděleno 8 kreditů.

Prosíme Vás o laskavou registraci do 13. března 2014
vyplněním on-line registračního formuláře.

Pro případné dotazy kontaktujte svého obchodního zástupce, nebo organizační team společnosti Congress Business Travel, s.r.o.

Těšíme se na setkání s Vámi.

S přátelským pozdravem

Ing. Tatiana Godarská
Country Manager
Roche s.r.o.,
Diagnostics Division

Mgr. Dalimil Žůrek
Head of Marketing
Roche s.r.o.,
Diagnostics Division

Ing. Radoslav Blažek
Head of Profesional
Services Roche s.r.o.,
Diagnostics Division