navigation

Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

již několik let pořádáme odborně-vzdělávací akci „BONE ACADEMY“. Letošní bude ve středu 4. června v Praze a bude věnována jak patofyziologii a struktuře kosti (neustále přibývá údajů o významu kortikální kosti), tak terapii – nejen novinkám a novým možnostem, ale i tak zásadním oblastem, jakými je spolupráce s pacientem, adherence k léčbě a její bezpečnost a udržitelnost.

Předpokládáme (a doufáme), že součástí semináře bude živá diskuse – ta potvrzuje aktuálnost tématiky a zájem odborníků o rozvoj oboru. V minulých letech tomu právě tak bylo.

Registrace je možná telefonicky, elektronickou poštou nebo on-line na webových stránkách. Akce je pořádána Společností pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP s podporou společnosti AMGEN.

Jménem výboru SMOS Vás srdečně zvu a těším se na Vaši hojnou účast.

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
předseda výboru SMOS

 

Odborný garant sympozia:

  • Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

Vědecký výbor:

  • Prim. MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
  • MUDr. Jan Rosa
  • MUDr. Vít Zikán, Ph.D.

Pořádá:

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP

Partner setkání: